Susţineri teze de doctorat

Susţinere publică Tuzu (Opriş) Andreea-Iustina


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS I dr. Ovidiu Cristea.pdf – preşedinte comisie

CS I dr. Ioan Chiper.pdf – coordonator ştiinţific

CS II dr. Mioara Anton.pdf – membru
Conf. univ. dr. Anca Stângaciu – membru
dr. habil. Cosmin Florin Budeancă – membru


Susţinere publică Pârcălabu Dragoş Mihail


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS II dr Mioara Anton – preşedinte comisie

CS I dr. Ioan Chiper – coordonator ştiinţific

CS II dr. Cristian Vasile – membru
Conf. univ. dr. Alexandru-Murad Mironov – membru
Conf. univ. dr. Gheorghe Holbea – membru


Arhivă susţineri teze de doctorat


ultima actualizare:
17 octombrie 2022