Susţineri teze de doctorat

Susţinere publică Silviu Andrei Parascan


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS II dr. Mioara Anton – preşedinte comisie

CS I dr. Virgil Ciocîltan – coordonator ştiinţific

Prof. univ. dr. Ecaterina Lung – membru
Conf. univ. dr. Ileana Stănculescu – membru
Prof. univ. dr. Mihaela Voicu – membru


Arhivă susţineri teze de doctorat


ultima actualizare:
13 mai 2022