Arhivă susţineri teze de doctorat

Susţinere publică Stan-Ţurcanu Maria-Nicoleta


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS I dr. Maria Pakucs – preşedinte comisie

prof. univ. dr. Alin Ciupală – coordonator ştiinţific

prof. univ. dr. Ecaterina Lung – membru
conf. univ. dr. Alexandru Ofrim – membru
conf. univ. dr. Andrei Florin Sora – membru


Susţinere publică Bălănescu Flori


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS I dr. Ovidiu Cristea – preşedinte comisie

CS II dr. Mioara Anton – coordonator ştiinţific

CS II dr. Cristian Vasile – membru
Prof. univ. dr. Gheorghe Onişoru – membru
Prof. univ. dr. Florin Anghel – membru


Susţinere publică Silviu Andrei Parascan


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS II dr. Mioara Anton – preşedinte comisie

CS I dr. Virgil Ciocîltan – coordonator ştiinţific

Prof. univ. dr. Ecaterina Lung – membru
Conf. univ. dr. Ileana Stănculescu – membru
Prof. univ. dr. Mihaela Voicu – membru


Susţinere publică Vasile Lucian Florin


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS I dr. Ovidiu Cristea – preşedinte comisie

CS II dr. Mioara Anton – coordonator ştiinţific

Prof. univ. dr. Silviu Miloiu – membru
Conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu – membru
Conf. univ. dr. Laurenţiu Constantiniu – membru


Susţinere publică Apostol Ioana


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS I dr. Maria Pakucs – preşedinte comisie

CS I dr. Adrian Silvan Ionescu – coordonator ştiinţific

CS II dr. Radu Tudorancea – membru
Prof. univ. dr. Velescu Cristian-Robert – membru
Conf. univ. dr. Alexandra Craciun – membru

Susţinere publică Oproiu Macrina-Emilia


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS I dr. Maria Pakucs – preşedinte comisie

CS I dr. Adrian Silvan Ionescu – coordonator ştiinţific

CS I dr. Constantin I. Ciobanu – membru
Conf. univ. dr. Alexandra Crăciun – membru
Prof. univ. habil. Dr. Sorin Liviu Damean – membru

Susţinere publică Mototolea Constantin Aurel


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS I dr. Ovidiu Cristea – preşedinte comisie

CS I dr. Virgil Ciocîltan – conducător ştiinţific

CS II dr. Aurel Daniel Stănică – membru
Conf. univ. dr. Silvana Rachieru – membru
Prof. univ. dr. Constantin Ardeleanu – membru

Susţinere publică Dodiţă Andra Ramona


Anunţ
CV
Rezumat română
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS I dr. Ovidiu Cristea – preşedinte comisie

CS I dr. Virgil Ciocîltan – conducător ştiinţific

Prof Univ. dr. Ecaterina Lung – membru
CS I dr. Ioana Feodorov – membru
Conf. Univ. dr. Laura Sitaru – membru

Susţinere publică Ali Bozcalişkan


Anunţ
CV
Rezumat engleză

Membrii comisie


CS I dr. Ovidiu Cristea – preşedinte comisie

CS I dr. Ileana Cazan – conducător ştiinţific

Prof univ. dr. Antal Lukacs
Conf. Univ. Dr. Emanuel Plopeanu
CS II dr. Radu Tudorancea

Susţinere publică Adriana Dumitran


Anunţ susţinere publică
rezumat română
rezumat engleză
CV

Susţinere publică Valeria Bălescu


Anunţ susţinere publică Valeria Bălescu
rezumat română
rezumat engleză
CV

Membrii comisie


CS I Dr. Ovidiu Cristea – preşedinte comisie

CS I Dr. Ioan Chiper – conducător ştiinţific

CS II Dr. Cosmin Popa
Prof. Univ. Dr. Constantin Hlihor
Conf. Univ. Dr. Emanuel Plopeanu

Susţinere publică Sebastian Mitrache


Anunţ susţinere publică Sebastian Mitrache
rezumat română/engleză
CV Sebastian Mitrache

Membrii comisie


Prof. Univ. Dr. Ioan Chiper – conducător ştiinţific

Dr. Ovidiu Cristea
Dr. Mioara Anton
Dr. Constantin Hlihor
Dr. Emanuel Plopeanu

Susţinere publică Mirică Robert


Afiş susţinere publică Mirică Robert
rezumat engleza
rezumat română
CV-Europass-2018 Mirică Robert

Membrii comisie


Dr. Lukacs Antal
Dr. Ileana Cazan
Dr. Virgil Ciocîltan
Dr. Ovidiu Cristea
Dr. Ecaterina Lung


ultima actualizare:
17 octombrie 2022