prima pagina
Institutul de Istorie
Nicolae Iorga
evenimente |
noutăţi |
contact
English version

fotografii
Dr. Ileana Căzan

Address
"Nicolae Iorga" Institute of History
1, Aviatorilor Boulevard
Bucharest, Romania
Phone
40-21-212-53-37 (Work)
Education

- 1982, BA, University of Bucharest, Faculty of History and Philosophy;
- 1997, Ph. D., University of Bucharest, Faculty of History. Subject of dissertation: Peace Treaties and Negotiations between Habsbourgs and Ottoman Empire in the Sixteenth Century.

Employment history

- 1995-present, senior researcher, "Nicolae Iorga" Institute of History
- 1986-1995, researcher, "Nicolae Iorga" Institute of History
- 1982-1986, High-School professor

Awards

- The " Romanian Academy Award", 2001 
- The "Alexandru Ioan Cuza" award granted by the "Military History Review", 1997

Main interests

- History of Medieval mentalities
- Heraldry in the Middle Age, as  a social and cultural aspect
- The House of Habsbourg's Politic in Central and South Eastern Europe in the sixteenth century; the struggle with  Ottoman Empire for hegemony

Selected publications
Books

- Interese austriece la Dunărea de Jos. Strategie. Navigaţie. Comerţ (Austrian Interests at the Lower Danube. Strategy. Shipping. Trade), Oscar Print, Bucureşti, 2007.

- Ileana Căzan, Irina Gavrilă eds., Societatea românească între modern şi exotic văzută de călătorii străini în secolele XVIII-XIX (The Romanian Society Between Modernity and Exoticism, Seen by Foreign Travellers in the Eighteenth-Nineteenth Centuries), Editura Oscar Print, Bucureşti, 2005.

- Atlas istoric şcolar (Collection of Historical Maps for School Pupils), Bucureşti, Editura Minerva, 2004.

- Duşmani de temut, aliaţi de nădejde. Ţările Române în epoca lui Ştefan cel Mare în contextual politic central-european (Fearful Enemies, Reliable Allies. The Romanian Principalities in the the Time of Stephen the Great), Bucureşti, Editura Minerva, 2004.

- Turcii otomani, Imperiul otoman şi istoria statelor din sud-estul Europei de la origini până la 1918 (The Ottoman Turks, the Ottoman Empire and the History of States in South-East Europe from the Beginning to 1918), Bucureşti, Oscar print, 2004.

- Ileana Căzan, Daniela Buşă (eds.), Oraşul românesc şi lumea rurală. Realităţi locale şi percepţii europene la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea (The Romanian Towns and the Rural World. Local Realities and European Perceptia in the Late Eighteenth Century-Early Nineteenth Century), Brăila, Editura Istros, 2004.

- Imaginea Imperiului Otoman in viziunea lumii germane in secolul al XVI-lea ( The Image of Ottoman Empire as Seen by the German World of the Sixteenth Century), Aalborg, 2001.

- Marile puteri si spatiul românesc in secolele XV-XVI (The Great Powers and the Romanian Space in the XVth-XVIth Centuries ), Bucuresti, 2001 (coauthor with Eugen Denize).

- Historia et Heraldica, Aalborg, 2001.

- Habsburgi si otomani la linia Dunarii. Tratate si negocieri de pace intre 1526-1576 (Habsbourgs and Ottomans at the Danube Border. Peace Treaties and  Negotiations between 1526-1576), Bucuresti, Oscar print, 2000.

- Imaginar si simbol in heraldica medievala ( Imagery and Symbol in the Medieval Heraldry), Bucuresti, Silex, 1996.

Volumes – coauthor

- Balcanii, istorie şi etnografie, în relatările de călătorie ale ambasadorilor Casei de Austria în Imperiul otoman în secolul al XVI-lea (Balcans, History and Ethnography, in the Travel Notes of the House of Austria Ambassadors in the Ottoman Empire in the Sixteenth Century), in vol. Români şi bulgari. Provocările unei vecinătăţi (Romanians and Bulgarians. The Challenges of a Vicinity), Editura Cartea Românească, Constanţa, 2007, p. 47-57.

- Stratégie et commerce – navigation autrichinne au Bas Danube au XVIII siècle, in vol. Anca Popescu, Ionel Cândea eds., Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire, XIV-XXI siècles, Brăila, 2007, p. 211-221.

- Constantin Buşe ed., Nicolae Iorga,1871-1940. Studii şi documente II (Nicolae Iorga, 1871-1940. Studies and Documents), Editura Universităţii, Bucureşti, 2006, p. 76-94.

- Alexandru Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru eds., Naţiunea română. Idealuri şi realităţi istorice. Academician Cornelia Bodea la 90 de ani (The Romanian Nation. Historical Ideals and Realities. Cornelia Bodea, Member of the Academy, on her 90th Anniversary), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 190-205.

- Traian Rotariu, Ioan Bolovan, Sorina Bolovan eds., Populaţia României. Trecut, prezent şi viitor (The Population of Romania. Past, Present and Future), Presa universitară clujeană, 2006, p. 99-113.

- Nicolae Bocşan, Ioan Moldovan eds., Călători străini în Occident (Foreign Travellers in Occident), Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2004 – published in 2005.

Studies (selection)

- Imagine şi realitate în reflectarea istoriei central-europene la cronicarii moldoveni, până la Miron Costin (Image and reality in Central-European History Reflected by the Moldavian Chroniclers until Miron Costin), in „Historical Yearbook”, 2007, p. 29-40.

- Frontul antiotoman şi noul echilibru de forţe în Balcani şi la liinia Dunării (1683-1718) în istoriografia română veche (The Anti-Ottoman Front and the New Balance of Power in the Balkans and on the Danube Line (1683-1718) in Old Romanian Historiography), in “Revista Istorică”, nr. 3-4, 2007.

- Les territories patrimoniaux et l'absolutisme des Habsbourg au XVII-e siècle, in "Revue Roumaine d'Histoire", nr. 1-4, 2006 (published 2007), p. 59-89

- Hărţi şi atlase germane de uz curent despre spaţiul românesc în secolul al XVIII-lea (German Maps Collections about the Romanian Area in the Eighteenth Century), in “Studii şi Materiale de Istorie Modernă”, 2006.

-  Diplomaţia secretă a Casei de Austria şi activitatea lui Mihail Cernovič, 1556-1563 (The Secret Diplomacy of the House of Austria and Mihail Cernovič's Activity, 1556-1563), in “Revista Istorică”, 2006, p. 153-166.

- Islamul şi lumea germană în secolul al XVI-lea între ostilitate şi acceptare (The Islam and the German World in the Sixteenth Century, Between Ostility and Acceptance), in “Yearbook”, 2006, p. 135-144.

- Comerţul austriac la Gurile Dunării. Primele tentative, 1768-1791 (The Austrian Trade at the Danube Mouths. First Attempts, 1768-1791), in Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ”, Cluj-Napoca, Series Historica, XLII, 2003- published 2005, p. 205-219.

- Luigi Ferdinando Marsili: diplomat, militar şi cartograf în slujba împăratului Leopold I (Luigi Ferdinando Marsili: Diplomat, Soldier and Cartographer of Emperor Leopold the First), in ”Revista Istorică”, nr. 5-6, 2005, p. 27-39.

- Campania antiotomană din 1664 şi pacea de la Vasvar (Eisenberg). Preliminarii şi consecinţe (The Anti-Ottoman Campaign of 1664 and the Peace of Vasvar. Preliminaries and Consequences), in “Studii şi Materiale de Istorie Medie”, vol. XXIII, 2005, p. 203-214.

- Imperial Residents in Istanbul in 1628-1664 and Embassy Exchanges Between the Ottoman Empire and the House of Austria, in “SMOD”, vol. XVII, 2004, p. 117-139.

- Austrian Surveys at the Lower Danube and in the Pontic Basin (1778-1791).Topographic Maps and Military Clashes, in “Revue Roumaine d'Histoire”, tomes XL-XLI, 2001-2001 (published in 2004), p. 109-127.

- Towns in Romanian Principalities. Ethno-cultural Aspects (1774-1821), in “Historical Yearbook”, vol. I, 2004, p. 59-68.

- Austrian Strategy and Cartography at the Lower Danube, in “Romanian Naval Museum Yearbook”, vol. VII, 2004, p. 67-77.

- Die Beziehungen der Rumänischen Fürstentümer yum Haus Österreich (1550-1562), in Modernisierung auf Raten in Rumänien, München, 2004, p. 73-85.

- Die Beruteilung der ungarn in der Rumä nischen Chronik des 17-18  Jahrhundert, in vol. Tausend Jahre Lebensghemainschaft im Miteleuropa, Editura Integratio, Viena, 2003, p. 323-335.

- Cartografia austriaca in secolul  al XVIII-lea (1700-1775). Caracteristici si reprezentanti (The Austrian Cartography in the Eighteenth Century, 1700-1775. Characteristics and Representatives), in "Revista Istorică", tom 14, nr. 1, 2, 2003.

- Rapoarte si itinerarii austriece privind situatia strategica a Tarilor Române (1716-1739), in contextul politicii europene a Imperiului Habsburgic (Austrian Reports and Itineraries regarding the Strategical Situation of the Romanian Principalities (1716-1739), in the Political European Context of the Habsbourgic Empire), in "Studii si Materiale de Istorie Medie", XXI, 2003, p. 195-209.

- Nasterea Imperiului austriac, interese strategice si contacte comerciale in Levant (The Birth of the Austrian Empire, Strategical Interests and Comercial Contacts in Levant), in vol. Inchinare lui Petre S. Nasturel la 80 de ani, Editura Istros, Braila, 2003, p. 661-671.

- Reprezentante diplomatice, strategie si comert in politica orientala a Imperiului austriac la sfârsitul secolului al XVIII-lea (Diplomatic Representation, Strategy and Comerce in the Oriental Policy of the Austrian Empire at the End of the Eighteenth Century), in vol. Identitate Nationala si spirit european. Academicianului Dan Berindei la 80 de ani, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2003, p. 311-327.

- Decoratiile din Romania moderna (1877-1916). Rezultatele prelucrarii unei baze de date ( The War and the Civil Medals of Modern Romania. The Results of a Database Processing ), in "Studii si Materiale de Istorie Moderna", 2002, (with Irina Gavrila).

- Cursul Dunarii si bazinul pontic in harti germane din secolele XVI-XVII (The Danube and the Black Sea Coast in German Maps, Sisteenth-Seventeenth Centuries), in "Studii si Materiale de Istorie Medie", vol. XX, 2002.

- Cartografia austriaca despre spatiul românesc in secolul al XVIII-lea: caracteristici si reprezentanti (Austrian Maps Concerning  the Romanian Countries in the Eighteents Century. Characteristics and Representatives), in "Revista Istorică", nr. 3-4, 2002.

- Ungurii in cronistica româneasca. Secolele XVII-XVIII (The Hungarians in the Romanian Chronicles, Seventeenth- Eighteenth Centuries ), in "Studii si Materiale de Istorie Medie", 2001.

- Casa de Austria si Moldova, 1572-1574 (The House of Austria and Moldavia, between 1572-1574), in Historia manet , Editura Kriterion, 2001.

- Itinerarii danubiano-pontice si realitati balcanice in relatarile calatorilor germani, secolul al XVI-lea si inceputul secolului al XVII-lea (The Danube and the Black Sea Itineraries and the Balcanic Realities in German Travelers Tales, in the Sixteenth Century), in "Studii si Materiale de Istorie Medie", 2000.

- Interregnul polon si lupta Casei de Austria pentru hegemonia central-europeana, 1572-1576 (The Polish Interregnum and the House of Austria Struggle for Central-European Hegemony, 1572-1576 ), in Fatetele istoriei. Existente, Identitati, Dinamici, Editura Universitatii din Bucuresti, 2000.

- Rivalitatea polono-habsburgica in bazinul Dunarii si pozitia tarilor române, 1574-1593 (The Rivalry between Poland and Habsbourgs at the Danube and the Position of Romanian Principalities ), "Revista Istorica", nr. 1-2, 1999.

- Gurile Dunarii si strâmtorile Marii Negre in planurile de lupta antiotomana din secolul al XVI-lea (The Danube  Outlets and the Black Sea  Straits in the Struggle Projects Against the Ottomans, in the Sixteenth Century), in "Studii si Materiale de Istorie Medie", vol. XVII, 1999.

- The Ottoman Empire in Travel Accounts by Habsbourg Ambassadors between 1533-1566, in vol. In Honorem Paul Cernovodeanu , Bucuresti, 1998.

- Relatari diplomatice despre situatia politica la Dunarea de jos (1562-1564). Note si rapoarte inedite din arhivele vieneze (Diplomatical Reports about the Political Situation at the Lower-Danube in the unpublished Sources from the Archives of Viena), "Studii si Materiale de Istorie Medie", 1998.

- Formule de protocol si cauzele tratatelor de pace habsburgo-otomane intre 1526-1562 ( Protocol  Formulas and the conditions af Peace Treaties between Habsbourgs and Ottomans, 1526-1562), "Studii si Materiale de Istorie Medie", 1997.

- Die Rumänischen Füstentümer und der Kampf des Hauses Österreich um die Vormachtstellung im Mittel- und im Südosten Europas (1542-1562), Revue Roumaine d'Histoire, nr. 1-2, 1997.

- Tatarii crimeeni si Casa de Austria in secolul al XVI-lea (Tartars from Crimeea and the House of Austria in the Sixteenth Century ), in Rolul si locul tatarilor in istoria Imperiului Otoman (The Role and Place of Tartars in the History of the Ottoman Empire), Bucuresti, 1997.

- Rivalitati politice si lupta pentru hegemonie in spatiul danubian, 1506-1526 (The Political Rivalries and the Struggle for Hegemony in the  Danubian Space), "Studii si Materiale de Istorie Medie", 1995.

- Inceputul politicii pontice a Casei de Austria in scrieri umaniste si izvoare cartografice de secol XVI (The Beginning of the Habsbourg's Pontic Interest in Cartographical and Humanistic Sources in the Sixteenth Century), "Revista istorica", nr. 11-12, 1994.

- Matia Corvin, asigurarea frontierei dunarene si armistitiul turco-ungar din 1468 (Mathia Corvin, the Struggle for the Security of Danube Borderline and the Ottoman-Hungarian Truce in 1468), "Revista istorica", nr. 7-8, 1992.

- Les armoiries, la sceau et l'emblème de Constantin Brâncoveanu, "Revue Roumaine d'histoire", nr. 3-4, 1990. Marea si tranzitia de la feudalism la capitalism (The Sea and the Transition from Middle Age to Capitalism), "Revista istorica", nr. 6, 1990.


Academia Română
1stfreestuff
| site map | ultima actualizare: 00-12-2009


Free web hosting Web hosting