Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Sesiunea anuală

6 - 7 decembrie 2017

[program pdf]  [afiş]

Conflicte sociale, revolte, revoluţii


MIERCURI, 6 decembrie 2017

10.00 – 10.15

• Ovidiu Cristea, directorul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, Cuvânt de deschidere


10.15 – 11.45

Revoluţia: perspective teoretice

Moderator: Alexandru Mamina

• Adrian-Paul Iliescu (Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti), Raţionalitate şi revoluţie

• Mircea-Cristian Ghenghea (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Revoluţia pe hârtie: gazeta „Revoluţia Socială” (1898–1900) şi Dumitru Radoviceanu

• Florin Müller (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), Revoluţia fascistă – ipostazele unui concept; cazul românesc


11.45 - 12.00: Pauză de cafea


12.00 – 14.00

Rivalităţi, conflicte, negociere

Moderator: Ovidiu Cristea

• Dana Caciur (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), „...per vicinar bene”. Frământări sociale în Dalmaţia şi „reţeta” veneţiană a bunei convieţuiri (secolul al XVI-lea)

• Oana Rizescu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), „Limbajul dreptăţii”: reabilitarea morală postconflict în documentele medievale româneşti

• Cristian Ploscaru (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Conspiraţii boiereşti în Moldova. Valoarea documentară a Efemeridelor lui Constantin Caragea

• Victor Rizescu (Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti), Structură socială şi organizare profesională: transformări şi contradicţii româneşti în succesiunea revoluţiei ruse şi a primului război mondial


14.00 – 15.00: Pauză de prânz


15.00 – 17.00

Tensiuni sociale în modernitate

Moderator: Ileana Căzan

• Mihai-Răzvan Ungureanu (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), „Dacă doar de bătaie ştie...”. Violenţă şi autoritate în Moldova Regulamentului Organic

• Daniel Gicu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Conflicte sociale în snoavele populare româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

• Cristina Gudin (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), Reflectarea răscoalei din 1888 în presa vremii

• Ecaterina Lung (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), Ideologie socialistă şi producţie capitalistă


17.00 – 17.30

• Vernisajul expoziţiei „80 de ani de la înfiinţarea Institutului pentru Studiul Istoriei Universale – Arhiva Nicolae Iorga”


17. 30: Cina


JOI, 7 decembrie 2017


10.00 – 12.00

Formele şi mecanismele revoltei

Moderator: Maria Pakucs

• Daniela Zaharia (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), De ce se prăbuşesc dinastiile? Mistică, profit şi mobilizare în revoltele ţărăneşti şi militare din primele epoci imperiale chineze

• Maria Magdalena Székely (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Contestări ale puterii şi forme ale violenţei în ţările române

• Lidia Cotovanu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Matei al Mirelor şi revoltele antigreceşti din Ţara Românească (începutul secolului al XVII-lea)

• Radu Nedici (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), Cum să porneşti o revoltă în veacul al XVIII-lea: activism, adunări publice şi propagandă în comunităţile ortodoxe din Transilvania în anii 1740–1760


12.00 – 12.15: Pauză de cafea


12.15 – 15.30


Revoluţiile ruse din 1917: istorie şi memorie

Moderator: Cristian Ploscaru

12.15 – 13.45: Prima parte

• Simion Gheorghiu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), „În preajma revoluţiei”. Rusia anului 1917 în mărturii contemporane

• Alexandru Mamina (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Vinovăţie şi mesianism: trăsături psihologice în revoluţia rusă din octombrie 1917

• Venera Achim (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Evenimentele din Rusia din anii 1917–1921, reflectate în mărturiile unor români ardeleni din armata austro-ungară


13.45 – 14.00: Pauză de cafea


14.00 – 15.30: Partea a doua


• Bogdan Popa (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Război, refugiu, revoluţie. Romulus Cioflec (1882–1955) ca memorialist şi scriitor

• Vasile Buga (Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului), Revoluţiile din februarie şi octombrie 1917. Noi abordări în istoriografia contemporană

• Mihaela Grancea (Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umane, Universitatea „Lucian Blaga”), Revoluţia bolşevică în filmul rus recent, în contextul reconstrucţiei identitare postcomuniste


15.30 – 16.30: Pauză de prânz


16.30 – 18.00


Războiul şi problematica socială

Moderator: Cristian Vasile

• Radu Tudorancea (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Calvarul exodului. Mişcări de populaţie în România primului război mondial

• Claudiu-Lucian Topor (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), „Ţărani” contra „boieri” (1916–1918). Propaganda germană în anii ocupaţiei militare şi schisma din interiorul societăţii româneşti

• Raluca Tomi (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Traumele războiului şi problemele sociale în România interbelică. Studiu de caz: Arhiva Nicolae Iorga