Colocviul doctoranzilor Institutului de Istorie Nicolae Iorga

30 septembrie 201910.00 – Cuvânt de deschidere

10.15 – 11.45: Secţiunea I
Moderator: dr. Alin Ciupală

Dorel ŢUINEA, Inserţia slujbaşilor netransilvăneni ai lui Mihai Viteazul în cadrul societăţii ardelene
Ana RUSAN-GORBE, Regina Maria şi patronajul oferit Societăţii Tinerimea Artistică
Mihai Nicolae VLĂDUŢ, Rolul lui Victor Anestin în popularizarea ştiinţei româneşti

11.45 – 12.15 Pauză

12.15 – 14.15: Secţiunea a II-a
Moderator: dr. Mioara Anton

Raluca ALEXANDRU-PARTENIE, Moda şi războiul în România secolului XX
Flavius ROAITA, Liceele militare în cadrul sistemului de învăţământ interbelic - o şansă de afirmare a tinerilor cu origini sociale modeste
Lucian Florin VASILE, Cei ce n-au încetat să lupte. Serviciul de Informaţii al militarilor români din exil, 1949-1957
Flori BĂLĂNESCU, Mişcarea Goma în arhivele Securităţii şi în documentele secrete americane (perspective comparative)ultima actualizare:
24 septembrie 2019