Susţineri teze de doctorat

Susţinere publică Ali Bozcalişkan


Anunţ
CV
Rezumat engleză

Membrii comisie


Preşedinte CS I dr. Ovidiu Cristea – preşedinte comisie

Coordonator ştiinţific CS I dr. Ileana Cazan – conducător ştiinţific

Prof univ. dr. Antal Lukacs
Conf. Univ. Dr. Emanuel Plopeanu
CS II dr. Radu Tudorancea

Arhivă susţineri teze de doctorat


ultima actualizare:
16 septembrie 2019