Dr. Mioara Anton, cercetător ştiinţific II

Mioara ANTON este cercetător ştiinţific II în cadrul Programului IV „România şi Europa în secolul XX” (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română). A coordonat Programul IV între 2008-2016. Printre domeniile sale de interes: istoria comunismului din România (societate, viaţă cotidiană, minorităţi, politică externă), istoria celui de-al Doilea Război Mondial; Războiul Rece. Din 2006 este secretar al Comisiei Mixte a istoricilor din România şi Federaţia Rusă. A publicat numeroase cărţi (lucrări de autor şi ediţii de documente). Ultima carte publicată: „Ceauşescu şi poporul!” Scrisori către iubitul conducător”, 1965-1989 (Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2016).

Curriculum vitae

ultima actualizare:
29 martie 2018