prima pagina
Institutul de Istorie
Nicolae Iorga
rapoarte/lucrari de plan |
evenimente |
noutăţi |
contact
English version fotografii
Istoric

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” a fost fondat în anul 1937, ca institut de istorie universală, sub conducerea savantului Nicolae Iorga, a cărui prestigioasă activitate pe tărâmul istoriei a integrat istoriografia românească circuitului european. Inaugurarea oficială a avut loc în ziua de 15 aprilie 1939, după ce clădirea din Bulevardul Aviatorilor nr. 1 a fost terminată. La ceremonie au luat parte Regele Carol al II-lea, membri ai guvernului, ai Academiei Române şi ai Universităţii din Bucureşti. Clădirea a fost proiectată de arhitectul Petre Antonescu, iar fresca ce decorează ambele intrări este opera artistei Olga Greceanu. În anul 1976, în faţa Institutului a fost amplasat bustul lui Nicolae Iorga, creaţie a sculptorului Ion Irimescu.

După asasinarea lui Nicolae Iorga de către legionari, în anul 1940, Gheorghe I. Brătianu, renumit istoric atât în ţară cât şi în străinătate, a devenit directorul Institutului, care şi-a păstrat acelaşi profil până în anul 1947. Din anul 1948 Institutul aparţine Academiei Române, iar din anul 1965 poartă numele fondatorului său: Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”.

De-a lungul timpului, Institutul i-a avut ca directori pe: Andrei Oţetea (1947-1948), Petre Constantinescu-Iaşi (1948-1953), Victor Cheresteşiu (1953-1956), Andrei Oţetea (1956-1970), Ştefan Ştefănescu (1970-1989), Şerban Papacostea (1990-2001), Ioan Scurtu (2001-2006), Eugen Denize (2006-2007), Ovidiu Cristea (2007- până în prezent).

Potrivit statutului său, principalul obiectiv al Institutului este cercetarea ştiinţifică în domeniul istoriei. Activitatea Institutului se concentrează asupra editării de surse – documente interne şi externe sau surse narative – ca şi asupra dezvoltării unor programe de cercetare pe diferite teme: istoria structurilor socio-politice, studiul relaţiilor internaţionale, istoria comunismului, istoria factorilor regionali (Marea Neagră), mentalităţi, personalităţi şi religii.

Activitatea se desfăşoară în patru departamente de cercetare ştiinţifică: Surse istorice şi instrumente de lucru; Europa Centrală şi spaţiul Pontic; România în istoria Europei (secolul al XIX-lea - începutul secolului XX); România în istoria universală (secolul XX).

Academia Română
1stfreestuff
| site map | ultima actualizare: 04-02-2014


Free web hosting Web hosting